..:: هـزار اسم قلم خورده - مهدی فرجی::..
سروده ها و گزارش فعالیت ها
نویسنده: مهدی فرجی - تهران - ۱۳۸٢/۱٠/٢٢

سلام...

ما در کاشان يک جمع سه چار نفری داريم که جمعه شبها قصيده ميخوانيم(واگر سوادمان اجازه دهدبحث ميکنيم).اين هفته به علت مسافرت من امشب اين برنامه برگزار شد.جايتان خالی برعکس هميشه امشب چند ساعت وقتمان به قصيده ای از استادسخن سعدی گذشت.قصائد او انصافاًبابسياری قصايد محکم خراسانی مثل رودکی وعنصری و فرخی وخاقانی پهلو ميزند گرچه با آنها زمين تا آسمان از نظر تکنيک مدحت وسخنوری فرق دارد.

نزد شما درس پس ميدهم ولی عاجزانه خواهش ميکنم اين چند بيت را که جدا کرده ام (اميدوارم شهيد نشده باشد) موبه مو بخوانيد ودر باره اش با من بگوييد:

در ستايش عطاملک جوينی...

شِکربه شُکرنهم در دَهانِ مژده دِهان

اگر تو باز برآری حديث من به زبان...

تو آن نه ای که چو غايب شوی زدل بروی

تفاوتی نکند قرب دل به بُعد مکان

قرار، يک نفسم بی تو دست می ندهد

هم احتمالِ جفا بِه،که صبر بر هجران...

وصال دوست به جان گر مُیسرت گردد

بخر که دير به دست اوفتدچنين ارزان

کدام روزدگر جان به کار بازآيد

که جان فشان نکنی روز وصل بر جانان...

زدست دوست به ناليدن آمدی سعدی

توقدردوست نداری که دوست داری جان...

گرآن بديع صفت خويشتن به ما ندهد

بيار ساقی وما را زخويشتن بستان...

بهار، ميوه؛چو مولود نازپرورده ست

که تا بلوغ ، دهان برنگيرد از پستان

کدام گل بُوَد اَندر چمن به زيباييت؟

کدام سرو به بالای توست در بستان؟...

توکافتاب زمينی به هيچ سايه مرو

مگر به سايهءدستور پادشاه زمان

بزرگِ روی زمين،پادشاه صدر نشين

علاءِدولت ودين،صدرِپادشاه نشان

که گردنان اکابر،نخست فرمانش

نهند برسر و پس سر نهند بر فرمان

وگرحسود نه راضيست گو به رشک بمير

که مرتبت به سزاوار ميدهد يزدان

براومحاسن اخلاق چون رطب بر بار

در او فنون فضايل چو دانه در رمّان.....

 

 

مهدی فرجی -  تهران
مهدی فرجی متولد نهم بهمن 1358 از سال 75 برای اولین بار آثارش به طور جدی در مطبوعات منتشر شدند. وی نخستین کتاب خود را در سال 79 روانه بازار نشر کرد و در همان سال در کنگره شعر و قصه جوان کشور در هرمزگان برگزیده شد. کتاب ها هزار اسم قلم خورده / نشر مرنجاب / 79 و چشم های تو باران / انتشارات مرسل / 81 روسری باد را تکان می داد / انتشارات مرسل / 82 ای تو راز روزهای انتظار / نشر صبح روشن / 82 زیر چتر تو باران می آید / انتشارات شانی / 86 شب بی شعر / نشر تکا / 86 میخانه بی خواب / انتشارات فصل پنجم / 87 منم که می گذری /فصل پنجم/91 __________ مقام اول دومین و سومین جشنواره بین المللی شعر فجر کشور (سیمرغ بلورین) در سال های 86 و 87 __________ این وبگاه، تنها وبلاگ موجود،ویژه سروده ها، گزارش و یادداشت های ادبی مهدی فرجی است. وی هیچ وبلاگ دیگری ندارد و هرگونه مورد مشابه، تنها، برنمود شباهت اسمی است. مهدی فرجی در فیسبوک: www.facebook.com/mfaraji راه ارتباط با من :farajipoem@yahoo.com
کدهای اضافی کاربر :