..:: هـزار اسم قلم خورده - مهدی فرجی::..
سروده ها و گزارش فعالیت ها
نویسنده: مهدی فرجی - تهران - ۱۳۸۳/۱/٢٤

سلام

فردا عازم شيرازم...جای همه دوستان کنار مزار سعدی وحافظ خالی خواهد بود.حسن صادقی پناه وعده ای ديگراز دوستان هم هستند.

غزل جديدی خواهيد خواند اما با زبانی شايد متفاوت تر.

 

برای :ميم

دوستی و...

من سنگ شوره زارم و گويا زمانه ای

اينجا کشانده است مرا رودخانه ای

يا شايد آن پرستوی پيرم که عاشقی

نگذاشت دست وپا بکنم آشيانه ای

يا تاک بی بری که برای شکفتنش

ناچار جز بهار ندارد بهانه ای

يا تخته پاره ای که گرفتار موجم و

هرگز مرا قبول نکرده کرانه ای

***

تنهايی من از خود تنهايی ام پراست

در بی نشانی است که دارم نشانه ای

چيزی نمانده است که ديوانه ام کند

ترس مترسکانه ام از موريانه ای

اينجا کسی صدای مرا پس نميدهد

پای کدام کوه بخوانم ترانه ای

 

نویسنده: مهدی فرجی - تهران - ۱۳۸۳/۱/۱۸

من سيد حسن را دوست داشتم....

شايد به خاطر مردانگی و معرفتش نسبت به مولا ...

شايد به خاطر جسارتش در برابر بعضی از آقايان شاعر که آنچه در مشهد سال ۸۱ اتفاق افتاد ديدند خيليها و بعدها برخی شاعران !!!او را به خاطر شاعر دانستن لـ ...ه!!!! ای مثل بانو فروغ وکوبيدن «جامي»شماتت کردند... 

شايد به خاطر طرز حرف زدن وتفکرش درباره ادبيات و...

....وسيد حسن مُرد ومن نه توانستم به تشييعش برسم نه مراسم ختم...

غزلی قديمی که در دور اول شبهای شهريور ارايه شد ميزنم ولی با اين توضيح که خيلی متعجبم از اينکه اينقدر با مرگ سید حسن حسينی مناسبت دارد...غزل مال دوسال پيش است...

 

برای بدرقه در بی ترانهءسفرت

 بهار سر زد و باران گرفت پشت سرت

نسيم پنجره در پنجره تو را می جست

هوای فروردين کوچه کوچه دربدرت

اگر نيامد و دستی تکان نداد کسی...

تکان به رخوت پرواز داد بال وپرت

زمين فراز و نشيب تورا که ياد گرفت

 چقدر رود به دريا رسيد در اثرت

درخت ،تقليدی از نگاه سبز تو بود

بهار، ترجمهءشعرهای سبزترت

هنوز سوز زمستان هنوز سرما بود

بهار سرزد وپاشيد آب پشت سرت

 

 

 
نویسنده: مهدی فرجی - تهران - ۱۳۸۳/۱/٤

سلام و...

سالی نو شد و شادی و غم با هم سراغ آدم می آيد.من هميشه وقت تحويل سال بغض ميکنم ودر دل هم گاهی شادم...نميدانم از چه ... شايد به خاطز گذر عمر که انوقت حسش ميکنی و...

هر بار سال ديگری رفت وبهار آمد

عمر است دارد می رود بايد کنار آمد

خب ... چه خبر...؟

غزل تازه برای دوستان  خوب:

 

وحشی نبودم تا تو رامم کرده باشی

اهو نه..تا پابند دامم کرده باشی

من پخته بودم ، پخته بودم ، پخته بودم...

جز اينکه با يک عشوه خامم کرده باشی

من فکر اينجا را نمی کردم که روزی

توغرق نان و مست نامم کرده باشی

مديون قدری آب و مشتی دانه يکروز

مثل کبوترهای بامم کرده باشی

يادم نمی آيد جوابم داده باشی

 يادم نمی آيد سلامم کرده باشی

با تو همين اندازه شيرين بود اگر بود ــ

زهری که با حرفی به کامم کرده باشی

ميسوزم و دود مرا می بلعی...آنوقت

له ميکنی وقتی تمامم کرده باشی

حالا چطوری من حلالت کرده باشم

وقتی تو اينطوری حرامم کرده باشی

 

 
نویسنده: مهدی فرجی - تهران - ۱۳۸۳/۱/٤

سلام و...

سالی نو شد و شادی و غم با هم سراغ آدم می آيد.من هميشه وقت تحويل سال بغض ميکنم ودر دل هم گاهی شادم...نميدانم از چه ... شايد به خاطز گذر عمر که انوقت حسش ميکنی و...

هر بار سال ديگری رفت وبهار آمد

عمر است دارد می رود بايد کنار آمد

خب ... چه خبر...؟

غزل تازه برای دوستان  خوب:

 

وحشی نبودم تا تو رامم کرده باشی

اهو نه..تا پابند دامم کرده باشی

من پخته بودم ، پخته بودم ، پخته بودم...

جز اينکه با يک عشوه خامم کرده باشی

من فکر اينجا را نمی کردم که روزی

توغرق نان و مست نامم کرده باشی

مديون قدری آب و مشتی دانه يکروز

مثل کبوترهای بامم کرده باشی

يادم نمی آيد جوابم داده باشی

 يادم نمی آيد سلامم کرده باشی

با تو همين اندازه شيرين بود اگر بود ــ

زهری که با حرفی به کامم کرده باشی

ميسوزم و دود مرا می بلعی...آنوقت

له ميکنی وقتی تمامم کرده باشی

خالا چطوری من حلالت کرده باشم

وقتی تو اينطوری حرامم کرده باشی

 

نویسنده: مهدی فرجی - تهران - ۱۳۸۳/۱/٤
نویسنده: مهدی فرجی - تهران - ۱۳۸۳/۱/٤

سلام و...

سالی نو شد و شادی و غم با هم سراغ آدم می آيد.من هميشه وقت تحويل سال بغض ميکنم ودر دل هم گاهی شادم...نميدانم از چه ... شايد به خاطز گذر عمر که انوقت حسش ميکنی و...

هر بار سال ديگری رفت وبهار آمد

عمر است دارد می رود بايد کنار آمد

خب ... چه خبر...؟

غزل تازه برای دوستان  خوب:

 

وحشی نبودم تا تو رامم کرده باشی

اهو نه..تا پابند دامم کرده باشی

من پخته بودم ، پخته بودم ، پخته بودم...

جز اينکه با يک عشوه خامم کرده باشی

من فکر اينجا را نمی کردم که روزی

توغرق نان و مست نامم کرده باشی

مديون قدری آب و مشتی دانه يکروز

مثل کبوترهای بامم کرده باشی

يادم نمی آيد جوابم داده باشی

 يادم نمی آيد سلامم کرده باشی

با تو همين اندازه شيرين بود اگر بود ــ

زهری که با حرفی به کامم کرده باشی

ميسوزم و دود مرا می بلعی...آنوقت

له ميکنی وقتی تمامم کرده باشی

خالا چطوری من حلالت کرده باشم

وقتی تو اينطوری حرامم کرده باشی

 

 

 

مهدی فرجی -  تهران
مهدی فرجی متولد نهم بهمن 1358 از سال 75 برای اولین بار آثارش به طور جدی در مطبوعات منتشر شدند. وی نخستین کتاب خود را در سال 79 روانه بازار نشر کرد و در همان سال در کنگره شعر و قصه جوان کشور در هرمزگان برگزیده شد. کتاب ها هزار اسم قلم خورده / نشر مرنجاب / 79 و چشم های تو باران / انتشارات مرسل / 81 روسری باد را تکان می داد / انتشارات مرسل / 82 ای تو راز روزهای انتظار / نشر صبح روشن / 82 زیر چتر تو باران می آید / انتشارات شانی / 86 شب بی شعر / نشر تکا / 86 میخانه بی خواب / انتشارات فصل پنجم / 87 منم که می گذری /فصل پنجم/91 __________ مقام اول دومین و سومین جشنواره بین المللی شعر فجر کشور (سیمرغ بلورین) در سال های 86 و 87 __________ این وبگاه، تنها وبلاگ موجود،ویژه سروده ها، گزارش و یادداشت های ادبی مهدی فرجی است. وی هیچ وبلاگ دیگری ندارد و هرگونه مورد مشابه، تنها، برنمود شباهت اسمی است. مهدی فرجی در فیسبوک: www.facebook.com/mfaraji راه ارتباط با من :farajipoem@yahoo.com
کدهای اضافی کاربر :